Efectes del periode constitucional fins a la desamortització final

5.-EFECTES DEL PERÍODE CONSTITUCIONAL FINS A LA DESAMORTITZACIÓ FINAL

5.1.- Jura de la Constitució de 1812

5.2.- Conseqüències de la llei i primera desamortització

5.3.- Substancial canvi en la situació econòmica

5.4.- Es mouen els contrarevolucionaris

5.5.- Més exigències al poble

5.6.- El retorn dels cartoixans

5.7.- Conclusions de la vida amb els cartoixos

5.8.- Lent creixement de la població