Index

Index

1.-DES DELS INICIS

1.1.- La Cartoixa implanta el poderiu

1.2.- Naixement del Priorat

1.3.- Concrecions inicials

1.4.- Lent creixement i caliu familiar

1.5.- Arxiu de la Cartoixa

1.6.- Dades de creació dels pobles jurisdiccionals del Priorat

1.7.- Importants privilegis reials

1.8.- Lligams amb els pobles de la jurisdicció

2.- MOTIVACIONS DE LA GRANDESA

2.1.- Scala Dei rep suport de totes parts

2.2.- Establiments

2.3.- Privilegis apostòlics i altres

2.4.- Donacions

2.5.- Adquisició de propietats

2.6.- Censals

2.7.- El capbreu de 1520

2.8.- Torroja

2.9.- Porrera

2.10.- Gratallops

2.11.- Vilella Damunt

2.12.- Poboleda

2.13.- Morera

2.14.- Ordenació del terreny  (segle XVII)

2.15.- Límits del Priorat en 1628

2.16.- Detallat reconeixement de deures i drets

2.17.- La Cartoixa ajudava els pobles

3.-IMPULS DEL POBLES I CONTRARIETATS

3.1.- Mestres en l'explotació de la terra

3.2.- Elecció i preparació de la terra

3.3.- Com plantar les vinyes

3.4.- Com podar-les

3.5.- Conreu de la terra

3.6.- Com esporgar-les

3.7.- Ceps malalts

3.8.- Trasbals de la verema

3.9.- Assot de contrarietats

4.-ESCLATA LA GUERRA CONTRA EL FRANCÈS

4.1.- Aportació obligatòria

4.2.- Brutalitat de l'exèrcit

4.3.- Enfrontament amb els francesos

4.4.- Obligacions imposades

4.5.- Apareix la negra a l'olivera

4.6.- Dificultats de comercialització

5.-EFECTES DEL PERÍODE CONSTITUCIONAL FINS A LA DESAMORTITZACIÓ FINAL

5.1.- Jura de la Constitució de 1812

5.2.- Conseqüències de la llei i primera desamortització

5.3.- Substancial canvi en la situació econòmica

5.4.- Es mouen els contrarevolucionaris

5.5.- Més exigències al poble

5.6.- El retorn dels cartoixans

5.7.- Conclusions de la vida amb els cartoixos

5.8.- Lent creixement de la població

6.- 1ª GUERRA CARLINO LIBERAL FINS LA LIQUIDACIÓ DE LA CARTOIXA

6.1.- Esclata la revolta

6.2.- Crema de convents per arreu.

6.3.- Els incendis no aturaren  la guerra

6.4.- Arrendament de béns de Cartoixa

6.5.- Venda per l'Estat del patrimoni cartoixà