Des dels inicis

1.-DES DELS INICIS

1.1.- La Cartoixa implanta el poderiu

1.2.- Naixement del Priorat

1.3.- Concrecions inicials

1.4.- Lent creixement i caliu familiar

1.5.- Arxiu de la Cartoixa

1.6.- Dades de creació dels pobles jurisdiccionals del Priorat

1.7.- Importants privilegis reials

1.8.- Lligams amb els pobles de la jurisdicció