Impuls dels pobles i contrarietats

3.-IMPULS DEL POBLES I CONTRARIETATS

3.1.- Mestres en l'explotació de la terra

3.2.- Elecció i preparació de la terra

3.3.- Com plantar les vinyes

3.4.- Com podar-les

3.5.- Conreu de la terra

3.6.- Com esporgar-les

3.7.- Ceps malalts

3.8.- Trasbals de la verema

3.9.- Assot de contrarietats