1a guerra Carlino Liberal fins a la liquidació de la cartoixa

6.- 1ª GUERRA CARLINO LIBERAL FINS LA LIQUIDACIÓ DE LA CARTOIXA

6.1.- Esclata la revolta

6.2.- Crema de convents per arreu.

6.3.- Els incendis no aturaren  la guerra

6.4.- Arrendament de béns de Cartoixa

6.5.- Venda per l'Estat del patrimoni cartoixà